Persondatapolitik

Handikapcenteret

Tarup Gamle Præstegaard

Præstegårdvænget 51

5210 Odense

Persondatapolitik


Støttefonden for Tarup Gamle Præstegård


Støttefonden for Tarup Gamle Præstegård (herefter ”vi”, ”os”) tager behandlingen af dine personlige oplysninger alvorligt. Vi behandler dine personlige oplysninger i overensstemmelse med denne persondata- og privatlivsbeskyttelsespolitik (herefter ”Persondatapolitik”).


I det følgende informerer vi dig om dine rettigheder som registreret bruger hos os samt om, hvordan vi behandler og beskytter dine personlige oplysninger.


Vi anbefaler, at du udskriver og gemmer disse retningslinjer.

 

Grundlaget for vores behandling af dine personlige oplysninger, er at kunne besvare din henvendelse eller opfylde aftale med dig om, at være frivillig.


1.Personoplysninger

1.1

Når du opretter en profil og dermed registrerer dig på vores website indsamler

vi følgende personoplysninger om dig:

-Dit for- og efternavn

-Din e-mailadresse

-Dit telefonnummer


1.1.1

Disse personoplysninger (”Stamdata”) er vi dataansvarlige for.

Vi er tilmed dataansvarlig for videregivelse af dine Stamdata til vores databehandler, jf. afsnit 3. 


1.2

Du kan frivilligt selv vælge at knytte yderligere oplysninger til din profil. Disse oplysninger behandles i din interesse, og du har selv kontrol over, hvilke yderligere personoplysninger vi har om dig. 


2.

Anvendelse af dine personoplysninger


2.1

Formålet med indsamlingen af personoplysningerne er at besvare din henvendelse eller håndtere dit erhverv som frivillig (herefter ”Formålet”).


2.2

Vi behandler kun personoplysninger om dig, der er relevante og tilstrækkelige til opfyldelse af Formålet. Det samme gælder omfanget af de personoplysninger, vi indsamler. 


2.3

Vi anvender ikke dine personoplysninger til andre formål end det oprindelige Formål, med mindre det nye formål er klart foreneligt med det oprindelige Formål eller medmindre du forinden har givet dit samtykke hertil.


2.3.1

For at sikre kvaliteten af dine personlige oplysninger, har vi vedtaget interne regler og fastlagt procedurer for kontrol og opdatering af dine personoplysninger. 


2.3.2

Vi er dog afhængige af, at dine personoplysninger er korrekte og opdaterede. Derfor beder vi dig oplyse os om relevante ændringer forbundet hertil. Du kan selv opdatere dine personoplysninger på

vores website, eller benytte kontaktinformationerne i afsnit 7 til at meddele os dine ændringer.


3.

Opbevaring af dine personoplysninger 


3.1

Dine personoplysninger opbevares hos - en af os – valgt ekstern virksomhed, (herefter ”Databehandleren”). Personoplysningerne lagres på servere inden for EU, og dine personoplysninger vil derfor altid være omfattet af beskyttelsen i persondataforordningen. 

           

3.2

Databehandleren fungerer udelukkende som databehandler i forhold til de personoplysninger, som vi er dataansvarlig for. 


3.3

Databehandleren behandler alene data efter instruks fra os.


3.4

Vi påser løbende, at databehandleren har truffet de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at dine personlige oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med de til enhver tid gældende regler om behandling af personoplysninger.

 

4.

Sikkerhed og beskyttelse


4.1

Vi vil sørge for, at vi i øvrigt har passende sikkerhedsforanstaltninger.


4.2

Vi har interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser der sikrer, at kun de af vores frivillige, som har et sagligt formål, har adgang til og kan bruge dine personoplysninger, i forbindelse med din henvendelse eller dit arbejde som frivillig. 


4.3

Vi har truffet passende foranstaltninger, der beskytter dine personoplysninger mod hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med de til enhver tid gældende regler om behandling af personoplysninger.


5.

Sletning af dine personlige oplysninger


5.1

Vi opbevarer kun personoplysninger, så længe det er nødvendigt til opfyldelse af Formålet, opfyldelse af lovkrav eller et krav ifølge med en kontrakt med vores kunder. Vi opbevarer tilmed personoplysninger til statistisk brug og disse personoplysninger bliver brugt i et samlet og anonymt Excel skema for statistisk analyse.


5.2

Har du ikke været aktiv frivillig hos os i de seneste 3 år sletter vi dine personlige oplysninger. 


6.

Dine rettigheder


6.1.1

Du har til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger vi har indsamlet, og som vi opbevarer og behandler om dig. 


6.1.2

Du kan til en enhver tid kræve berigtigelse, gøre indsigelse eller få begrænset behandlingen af dine personoplysninger.

 

6.2

Ønsker du at klage over vores behandling af dine personoplysninger, kan det ske til Datatilsynet, Borgergade 28, 1300 København K, tlf.: 33 19 32 00 eller via e-mail: dt@datatilsynet.dk


7.

Dataansvarlig

7.1

Dine personoplysninger indsamles og behandles af:

 

7.1.1

Støttefonden for Tarup Gamle Præstegård

Hjemmeside: www.tgpfond.dk

CVR-nummer: 38 55 53 67

Præstegårdsvænget 51, 5210 Odense

E-mail: pz@tgpfond.dk


Telefon

2028 4536

Email:

ctv@tgpfond.dk

Støttefonden for Tarup Gamle Præstegård

Præstegårdsvænget 51

  5210 Odense


  CVR-nummer 38 55 53 67
Bank: Danske Bank


Konto: 9570 0012 339828